การต่อสู้ด้วยสันมือท่าที่ 3 ในกีฬาคาราเต้ (Spear hand)

 

ท่าที่ 3 ในการต่อสู้ด้วยสันมือของกีฬาคาราเต้ท่านี้จะมีชื่อว่า Spear hand หรือเรียกในสระภาษาไทยว่าถ้าพุ่งหอกลักษณะการใช้ของท่านี้จะคล้ายกับการใช้หมัดปล่อยออกไปตรงๆแต่จะเป็นการแบมือเหยียดให้ตรงและพุ่งไปข้างหน้าเหมือนการพุ่งหอกซึ่งท่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งท่าในการต่อสู้ระยะประชิด เป้าหมายการโจมตีจะอยู่ที่บริเวณคอและดวงตาซึ่งจะต้องกะให้พอดีกับระยะของช่วงแขนในแนวตรงที่สำคัญมือจะต้องเหยียดตรงและชิดกันทุกนิ้วเพื่อที่จะทำให้เกิดแรงปะทะและถ้านี้มักจะไม่ถูกใช้บ่อยนักนอกจากการต่อสู้ในระยะประชิดตัวที่บริเวณจุดโจมตีอยู่ใกล้กับเรามากจึงจะใช้ได้ผลและแรงที่ส่งก็จะออกมาจากกำลังแขนและหัวไหล่เป็นหลัก ซึ่งท่านี้ถือว่าต่อยอดได้จากการใช้สันมือ

 

 

หรือการใช้หมัดเพราะจะทำให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บในจุดที่เราต้องการจะโจมตีนั่นเองอีกทั้งยังเป็นการหลอกคู่ต่อสู้ได้หากเรามีความว่องไวมากพอเช่นเราอาจจะกำหนดปล่อยออกไปตรงๆ แต่เมื่อคู่ต่อสู้หลบเราก็สามารถเปลี่ยนจากการกำมือเป็นแบมือและใช้สันมือในท่าต่างๆอย่างที่แนะนำไปเพราะจะทำให้คู่ต่อสู้ตั้งรับไม่ทันและคาดไม่ถึงนั่นเองและทั้งหมดที่เรานำเสนอมาตั้งแต่ท่าแรกของการใช้สันมือนั้นก็ถือว่าทั้ง 3 ถ้ามีความสัมพันธ์กันถ้าเราฝึกฝนให้คล่องเราก็จะสามารถใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้รวมถึงสามารถต่อยอดใช้ผสมผสานกับท่าอื่นๆอย่างที่ได้แนะนำไปและถือว่าเป็นพื้นฐานของกีฬาคาราเต้ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้กับการต่อสู้ด้วยมือในรูปแบบต่างๆ

 

You may also like...