ท่าเตะ Hook Kick ฝึกให้แม่นใช้ประโยชน์ได้เยอะ

ท่าเตะ Hook Kick เป็นอีกหนึ่งท่าเตะพื้นฐานของกีฬาคาราเต้ ซึ่งท่านี้จะมีลักษณะท่าทางคล้ายกันกับท่า Side kick แต่จะเป็นการใช้เท้าเตะหวังผลในลักษณะเกี่ยวเป้าหมายหรือเป็นการดึงคู่ต่อสู้ให้เข้ามาในระยะทำการของเราเพื่อที่จะใช้ท่าอื่นต่อเนื่องซึ่งท่านี้มักจะเห็นได้บ่อยในการแข่งขันที่สำคัญมันเป็นท่าพื้นฐานที่จะต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญเพื่อที่จะต่อยอดไปในทางอื่นๆหรือใช้ร่วมกับท่าพื้นฐานอื่น

 

และอย่างที่เราอธิบายไปท่านี้ค่อนข้างที่จะใช้แรงเยอะเพราะเนื่องจากเป็นธาตุเดียวกับการเตะใช้คิดเพียงแต่เช้าจะต้องดึงคู่ต่อสู้เข้ามาแต่หากเป็นไซส์คิก จะเป็นการถีบอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งท่านี้ก็จะมีในการต่อสู้ในศิลปะป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นคาราเต้มวยไทย เทควันโด้ ต่างมีท่านี้เป็นท่าเชื่อมต่อกับการใช้ทักษะการต่อสู้ด้วยเท้าในลักษณะอื่นๆ

 

 

และจุดโจมตีที่หวังผลส่วนใหญ่แล้วก็จะฟาดไปในระยะช่วงคอเพื่อที่จะดึงคู่ต่อสู้ให้โน้มลงมาหรือดึงเข้ามาในระยะการต่อสู้ของเราดังนั้นจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้แม่นยำอย่างที่เราได้กล่าวไว้และถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่ใช้แรงค่อนข้างเยอะดังนั้นผู้ฝึกก็จะต้องแม่นยำในพื้นฐานและมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ไม่ว่าจะเป็นท่าไหนของคาราเต้ความแม่นยำในท่าพื้นฐานมีความสำคัญหมดเพราะจะสามารถต่อยอดในรูปแบบการต่อสู้ถ้าอื่นๆได้อย่างไม่จำกัดและสามารถผสมผสานการต่อสู้แบบอื่นเข้ามาร่วมด้วยได้หากเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวในชีวิตจริง

 

 

You may also like...